Jezikovni Centri za Ohranjanje Kulturne Dediščine

Razvijanje jezikovnih sposobnosti za sodelovanje v ohranjanje kulturne dediščine

Jezikovni Centri ponujajo jezikovne spretnosti s področja ohranjanja in vrednotenja kulturne dediščine. Predvideni so centri, povezani v mednarodno odprto mrežo, zasnovano kot infrastuktura usklajenega virtualnega kampusa, ki bo sledil enakim učnim načrtom in izpitom, ker jih bodo oblikovali učitelji znotraj skupnega okvirnega izobraževalnega programa.

Centri ponujajo vrsto možnosti tako za učenje in poglabljanje strokovnega jezika posamezne discipline kot tudi za preverjanje znanja oziroma pridobivanje potrdila o znanju na ravni B1/B2. Poleg angleščine bodo centri ponujali še nekaj večjih in manjših jezikov sredozemske regije, in sicer španščino, francoščino, italijanščino, grščino in slovenščino.

Vsi tečaji bodo med seboj usklajeni in jim bo mogoče slediti na daljavo. Izpite bo mogoče opravljati na daljavo, in sicer v obliki hibridnih shem sočasnega sporazumevanja. Sicer pa se tečajniki lahko odločijo tudi za individualne ure ali delo v skupinah oziroma za klasični izpit pri učitelju. Poleg tega tečajnik lahko izbere tudi vmesno možnost, ko je pri tečaju prisoten le delno.